نخند…

nakhand [Blue Eyes]
نخند
به سرآستین پاره ی کارگری که دیوارت را می چیند و به تو می گوید،ارباب. نخند!
به پسرکی که آدامس می فروشد و تو هرگز نمی خری

نخند!
به پیرمردی که در پیاده رو به زحمت راه می رود و شاید چندثانیه ی کوتاه معطلت کند

نخند!
به دبیری که دست و عینکش گچی است و یقه ی پیراهنش جمع شده
 
نخند!
به دستان پدرت
به جاروکردن مادرت

به لهجه هم وطنی از دیار دور
نخند!
به راننده ی چاق اتوبوس ، 
به رفتگری که درگرمای تیرماه کلاه پشمی به سردارد، 
به راننده ی آژانسی که چرت می زند، 
به پلیسی که سرچهارراه باکلاه صورتش رابادمی زند، 
به توپوق مجری نیمه شب رادیو، 
به مردی که روی چهارپایه می رود تا شماره ی کنتور برقتان را بنویسد، 
به جوانی که قالی پنج متری روی کولش انداخته و درکوچه ها جارمی زند، 
به بازاریابی که نمونه اجناسش را روی میزت می ریزد، 
به پارگی ریزجوراب کسی در مجلسی، 
به پشت و رو بودن چادر پیرزنی درخیابان، 
به مسافری که سوارتاکسی می شود و بلند سلام می گوید، 
به زنی که باکیفی بردوش به دستی نان دارد و به دستی چندکیسه میوه وسبزی و خرید روزانه، 
به هول شدن همکلاسی ات پای تخته، 
به مردی که دربانک ازتو می خواهد برایش برگه ای پرکنی، 
به اشتباه لفظی بازیگرنمایشی،
به جا ماندن مسافری از اتوبوس،

نخند،نخند که دنیا ارزشش را نداردکه تو به خردترین رفتارهای نابجای آدمها بخندی!! 
که هرگز نمیدانی چه دنیای بزرگ و پردردسری دارند!!! 
آدمهایی که هرکدام برای خانواده ای همه چیز و همه کس هستند!
آدمهایی که به خاطر روزیشان تقلا می کنند، 
بار می برند، 
بی خوابی می کشند، 
کهنه می پوشند، 
جار می زنند ،
سرما و گرما می کشند، 
وگاهی خجالت هم می کشند، از من، از تو، از ما که هیچ نمیدانیم ،…….

مطالب مرتبط بر اساس موضوع

اشتراک گذاری جمله های زیبا به همراه عکس در شبکه های اجتماعی :


اگه از این جمله خوشتون اومد؛ ما رو با یه کلیک ساده، تو گوگل محبوب کنید!