ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

تنهایی [Blue Eyes]
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ…
حتی وﻗﺘﯽ ﭼﺮاغ اﺗﺎﻗﻢ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ,
حتی وﻗﺘﯽ از او ﺧﺴﺘﻪ ام و ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ,
ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ از او ﻏﺎﻓﻠﻢ و ﺑﺎ دﯾﮕﺮی ﮔﺮم ﮔﺮﻓﺘﻪ ام!
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ زﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ دوﺳﺘﺶ دارم

مطالب مرتبط بر اساس موضوع

 • معجزهمعجزه (۷)
  معجزه لبخند کسی است که دوستش داری . . .
 • بغض عشقبغض عشق (۳)
  غمگینم..... همانند دلقکی که روی صحنه چشمش ب عشقش […]
 • خنده های شکلاتیخنده های شکلاتی (۱)
    خنده هایم شکلاتی شده اند.... ولی زیادی […]
 • آدم هـای سـادهآدم هـای سـاده (۲)
  آدم هـای سـاده را دوسـت دارم  هـمـان هـا کـه بـدی […]

اشتراک گذاری جمله های زیبا به همراه عکس در شبکه های اجتماعی :


اگه از این جمله خوشتون اومد؛ ما رو با یه کلیک ساده، تو گوگل محبوب کنید!